ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З АДЖИЛІТІ ВГО «КСУ» ТА ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМИ ОТРИМАННЯ РОБОЧИХ СЕРТИФІКАТІВ З АДЖИЛІТІ ТА ПРИСУДЖЕННЯ ТИТУЛІВ З АДЖИЛІТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дане положення визначає порядок підготовки, організації та проведення змагань з Аджиліті, а також порядок присудження титулів в Аджиліті в системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України».
1.2 Дане положення складене на основі чинного законодавства України: п.1.3 та п.3.1 (абзац 8 та 13) статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України», в подальшому ВГО «КСУ» або КСУ; вимог і правил Міжнародної кінологічної організації, надалі МКФ або FCI; Закону України N 3447-IV від 21.02.2006 р «Про захист тварин від жорстокого поводження» зі змінами, внесеними Законом України N 1759-VI (1759-17) від 15.12.2009; «Про ветеринарну медицину» зі змінами та доповненнями.

2. ВСТУП

2.1. Аджиліті — це спортивні змагання, доступні для всіх собак.
2.2. Мета Аджиліті — подолання собаками різних перешкод для визначення і поліпшення їх розумового розвитку та спритності.
2.3. Аджиліті — це освітня, виховна і спортивна діяльність, призначена для поліпшення інтеграції собаки в суспільство.
2.4. Змагання з Aджиліті проводяться з метою:
— розвитку кінологічного спорту в цілому і Aджиліті зокрема в Україні, як одного з напрямків спортивної, культурно-масової та виховної роботи з населенням;
— залучення собаківників-любителів і, в першу чергу, молоді в заняття кінологічним спортом;
— популяризації кінологічного спорту і пропаганди занять кінологічним спортом;
— відбору найсильніших спортивних пар в збірні команди КСУ і підготовки їх до виступів на міжнародних змаганнях і Чемпіонаті світу FCI;
— підтримки і розвитку робочих якостей а також відбору найбільш перспективних племінних собак.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З АДЖИЛІТІ ВГО «КСУ»

3.1. Офіційні змагання ВГО «КСУ» з Аджиліті проводяться виключно за Правилами FCI з Аджиліті.
3.2. Дані Правила змагань є обов’язковими на всіх офіційних змаганнях ВГО «КСУ» з метою застосування єдиних умов, параметрів оцінки, а також процедур підготовки та проведення змагань з Аджиліті в системі ВГО «КСУ».
3.3. Зміни та доповнення до цих Правил допускаються тільки в разі затвердження їх в установленому порядку.
В системі ВГО «КСУ» можливе проведення офіційних і неофіційних змагань.
Обов’язковими умовами для проведення будь-яких змагань з Аджиліті, визнаних ВГО «КСУ», є наступні:
— Всі змагання з Аджиліті Національного та Міжнародного рівня мають бути внесені в календар спортивних заходів ВГО «КСУ» не пізніше моменту офіційної публікації Календаря на сайті ВГО «КСУ»;
— На змагання з Аджиліті міського, районного та клубного рівня необхідно отримати офіційний дозвіл ВГО «КСУ», відповідно до заявки від відділення ВГО «КСУ», відповідального за проведення заходу, поданої не пізніше, ніж за 21 день до моменту запланованого проведення змагання;
— Суддівство на всіх змаганнях в системі ВГО «КСУ» здійснюється виключно суддями з Аджиліті ВГО «КСУ» або FCI;
— Офіційні протоколи, завірені підписом судді змагань, організатора і печаткою відділення ВГО «КСУ», відповідального за проведення змагань, здаються в ГУ КСУ не пізніше, ніж за 21 день з моменту проведення, а їх результати публікуються на офіційному сайті ВГО «КСУ»;
— Для участі у всіх змаганнях з Аджиліті в системі ВГО «КСУ» необхідне членство власника і хендлера собаки в ВГО «КСУ» (для громадян України), для іноземних громадян — власник і хендлер собаки мають бути членами НКО, що входить до складу FCI;
— Собаки, які беруть участь у всіх змаганнях з Аджиліті ВГО «КСУ», повинні мати ідентифікацію — чіп або клеймо, що чітко читається;
— В змаганнях ВГО «КСУ», за винятком Міжнародних, можуть брати участь спортсмени з собаками будь-яких порід і безпородними; для породистих собак обов’язково надання родоводу, що визнається FCI (для громадян України з обов’язковим номером легалізації ВГО «КСУ»).
— Змагання з Аджиліті проводяться за чотирма видами програм:
• програма – А1 (двоборство);
• програма — А2 (двоборство);
• програма — А3 (двоборство);
• програма — Open (двоборство або окремо/джампінг рівнів А1, А2, А3).

Вибір програми визначається Положенням про проведення конкретних змагань. Вік допуску собаки на програми А1, А2, OPEN та А3 — 18 місяців.
Сертифікатні змагання рангу CACAg і CACIAg проводяться тільки за програмою А3.
До участі в змаганні допускаються всі собаки незалежно від їх породи і наявності родоводу, але на робочі титули (CACAg і CACIAg) мають право претендувати тільки собаки, які мають родоводи, визнані ВГО «КСУ» та FCI.
Наявність у собаки робочої книжки обов’язкова.
— До участі в програмі «OPEN» допускаються спортсмени з собаками, які досягли віку 18 місяців, незалежно від того, чи мають вони залікові старти в програмах А1, А2 або А3.
— До участі в змаганні в програмі А1 допускаються собаки, які досягли віку 18 місяців і не виступали раніше в більш складних програмах.
— Собака отримує право виступати в програмі А2 (двоборство), якщо він отримав раніше в програмі А1(двоборство) позитивний результат з оцінкою не нижче «добре» на офіційних змаганнях ВГО «КСУ»;
— Собака зобов’язаний почати виступати в програмі А2 (двоборство), якщо тричі пройшов А1(двоборство) з оцінкою «відмінно» на офіційних змаганнях ВГО «КСУ»;
-собака отримує право виступати в програмі А3(двоборство), якщо раніше отримав позитивний результат з оцінкою не нижче «добре» в програмі А2(двоборство) на офіційних змаганнях ВГО «КСУ».
— Собака зобов’язаний почати виступати в програмі А3(двоборство), якщо тричі пройшов А2 (двоборство) з оцінкою «відмінно» на офіційних змаганнях в системі ВГО «КСУ».
— Повернення для виступу в більш простих програмах на офіційних змаганнях не допускається.
— У разі, якщо для участі в змаганнях в якості хендлерів заявлені особи з обмеженими фізичними можливостями, особи похилого та дитячого віку, вони також зі своїми собаками можуть бути виділені в окремі категорії.
На міжнародних змаганнях з Аджиліті, що проводяться в Україні в рамках FCI, ці Правила діють остільки, оскільки вони не суперечать офіційним міжнародним правилам, прийнятим FCI.

4. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.

4.1. Місцем проведення змагань є: безпосередньо ринги для проведення змагань, всі прилеглі парковки, місце стоянки транспортних засобів учасників, місця знаходження команд, місце утримання собак, технічні та підсобні приміщення, глядацькі місця і власне спортивна споруда (арена, траса, майданчик тощо).
4.2. Безпосередньо ринги для Аджиліті повинні мати розмір не менше 24х40 м, при цьому мати безпечне покриття для проведення змагань. Розміри рингів можуть бути дещо менше, якщо місцеві умови не дозволяють мати ринги стандартного розміру. Однак, це має бути заздалегідь обумовлено в Положенні про проведення змагання.
4.3. Місцем стоянки транспортних засобів учасників є спеціально відведене організаторами місце для транспортних засобів учасників.
4.4. Місцем утримання собак є спеціально відведене організаторами місце, де собаки знаходяться до і після виступу.
4.5. У певних випадках може передбачатися мінімальна і максимальна температура повітря, при якій можуть проводитися змагання на відкритих спортивних спорудах.

5. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАТОР ЗМАГАНЬ З АДЖИЛІТІ

5.1. Відповідальним організатором, в подальшому Організатором змагань з Аджиліті можуть бути: Головне Управління ВГО «КСУ», Спорткомітет ВГО «КСУ», обласні, територіальні та монопородні клуби, які мають статус самостійної юридичної особи.
5.2. Дресирувальні клуби, дресирувальні центри, які не є колективними членами ВГО «КСУ», не можуть виступати в якості організаторів змагань з Аджиліті в системі ВГО «КСУ».

6. РІВЕНЬ І СТАТУС ЗМАГАНЬ З АДЖИЛІТІ

6.1. Змагання з Аджиліті організовуються і проводяться відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, законодавства України, офіційних міжнародних Правил з Аджиліті, прийнятих FCI, цього Положення та Положення про змагання.
6.2. Офіційні змагання з Аджиліті, що проводяться в Україні в системі ВГО «КСУ» можуть бути наступного рівня:
— Міжнародні;
— Всеукраїнські;
— Відкриті та закриті обласні, регіональні, міські;
— Відкриті та закриті клубні.
Всеукраїнські змагання можуть проводитися з рангом САСАg — «Кандидат в Національні Чемпіони з Аджиліті».
6.3. Ранг і рівень змагань з Аджиліті визначається на підставі офіційної заявки від відділення ВГО «КСУ», затверджується Спорткомітетом ВГО «КСУ» і Президентом ВГО «КСУ».
6.4. Офіційні змагання з Аджиліті в залежності від їх рангу включаються в календарні плани КСУ і територіальних відділень КСУ.
6.5. Змаганням з Аджиліті може бути надано статус відбіркових до змагань більш високого рангу, а так само в їх рамках може бути заявлений відбір на Монопородні Чемпіонати Світу з робочих якостей FCI. Система відбіркових змагань затверджується наказом Президента ВГО «КСУ».
6.6. Результати офіційних змагань з Аджиліті можуть бути враховані для ведення офіційних рейтингів спортсменів (хендлерів) КСУ.
6.7. Результати офіційних змагань з Аджиліті рангу САСАg мають бути враховані для присвоєння спеціального титулу «Чемпіон ВГО «КСУ» з Аджиліті», а також для отримання робочих сертифікатів ВГО «КСУ» з Аджиліті.
6.8. Виходячи зі специфіки Аджиліті, на змаганнях може бути передбачено розподіл на класи в залежності від рівня спортивної майстерності та віку учасників, проте титул САСАg — «Кандидат в Чемпіони України» може присвоюватися тільки в найвищому класі.
6.9. Змагання з Аджиліті не можуть проводитися з розподілом на групи або класи в залежності від породи собак або з обмеженням участі, виходячи з породної приналежності собак, а також наявності або відсутності родоводів.
6.10. Положенням про змагання може бути встановлений допуск хендлерів до участі в даних змаганнях, в залежності від їх результатів на відбіркових змаганнях.
6.11. На розсуд організатора в змаганнях можуть брати участь або тільки члени ВГО «КСУ», або також члени національних кінологічних організацій (НКО), що входять до складу FCI.

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ

7.1.Для проведення конкретних змагань складається Положення про змагання, яке є офіційним документом, що регламентує проведення конкретних змагань і служить підставою для їх організації та проведення. Воно має доповнювати та конкретизувати пункти даного Положення, але не суперечити йому.
7.2. Положення про змагання містить наступну інформацію:
— Офіційне найменування змагань;
— Ранг змагань;
— Оргкомітет;
— Місце і час проведення;
— Цілі і завдання;
— Програму змагань;
— Порядок допуску учасників та подачі заявок;
— Порядок визначення призових місць і характер нагородження призерів та переможців;
— Умови і порядок фінансування змагань;
— Іншу інформацію, необхідну для внесення в положення з точки зору Організатора.
7.3. Положення про змагання в системі ВГО «КСУ» (за винятком Міжнародних змагань) не може містити обмеження на участь в змаганнях в залежності від породної належності собаки, а також наявності або відсутності родоводів.
7.4. Якщо за підсумками змагань розігрується вихід у фінал вищих змагань, присвоюються титули або визначаються рейтинги, це вказується в положенні.
7.5. З метою отримання своєчасної інформації учасниками змагань, положення про змагання доводиться до їхнього відома завчасно, а саме викладається на сайтах ВГО «КСУ» і організатора.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ

8.1. Організатори та судді змагань зобов’язані забезпечити хендлеру рівні умови участі в змаганнях. Дана вимога Правил не відноситься до об’єктивно нездійсненних умов (наприклад: погода).
8.2. Обов’язки організатора
8.2.1. Організатор відповідає за матеріально-технічне, інформаційне, ветеринарне і медичне забезпечення змагань, розміщення суддів, харчування учасників та їх собак (якщо харчування передбачено положенням про змагання).
8.2.2. Організатор вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки при проведенні змагань.
8.2.3. Організатор змагань зобов’язаний:
— Забезпечити отримання, придбання і виготовлення необхідного інвентарю та обладнання, а також нагородної атрибутики;
— Вжити заходів до наявності достатньої кількості обслуговуючого персоналу, забезпечити його інструктаж і розподіл обов’язків;
— Організувати підготовку місця змагань відповідно до вимог Правил, доставку на місце змагань обладнання та інвентарю, розстановку устаткування і видачу інвентарю;
— Організувати зустріч, розміщення, харчування і, після закінчення змагань, відправку суддів;
— Організувати медичне і ветеринарне обслуговування;
— Забезпечити постачання суддівської колегії та секретаріату змагань необхідним інвентарем та бланковою документацію;
— Організувати урочисте відкриття, нагородження переможців і закриття змагань;
— В разі необхідності провести з представниками команд і суддями організаційну нараду;
— Після закінчення змагань організувати прибирання обладнання і інвентарю та їх доставку за місцем зберігання.
8.2.4. Організатор відповідає за забезпечення достатньої для проведення змагань кількості офіційних осіб.
8.2.5. Виділення офіційних осіб може бути також покладено Положенням про змагання на організації, які беруть участь (клуби, команди).
8.2.6. Організатор не має права втручатися в дії суддівської колегії  змагань.
8.3. Офіційні особи змагань.
8.3.1. Офіційною особою на змаганнях є людина, уповноважена Організатором на виконання певних функцій з організації та проведення змагань в рамках, що не суперечать цим Правилам.
8.3.2. Офіційні особи змагань призначаються і повинні виконувати свої обов’язки відповідно до цих Правил, Положення про змагання та інших нормативних документів в рамках чинного законодавства України.
8.3.3. Організації, які виділяють офіційних осіб, зобов’язані забезпечити ознайомлення офіційних осіб з їх обов’язками і цими Правилами.
8.4. Оргкомітет змагань.
8.4.1. Для кращої організації проведення змагань Організатором може формуватися Оргкомітет.
8.4.2. Доцільно залучення до складу Оргкомітету представників органів влади, засобів масової інформації, зацікавлених відомств, громадських і політичних діячів, діячів культури і т.п.
8.4.3. Склад Оргкомітету затверджується Організатором, а в необхідних випадках — відповідним органом виконавчої влади.
8.4.4. Для повноцінного інформаційного забезпечення змагань організаторам рекомендується, а при організації Національних та Міжнародних змагань з Аджиліті обов’язково випустити до змагань інформаційно-довідкове видання (каталог), в якому публікуються Правила змагань з відповідних дисциплін кінологічного спорту, положення про дані змагання, графік проведення, схеми розташування ділянок (рингів), списки заявлених команд та учасників, результати попередніх змагань, інші матеріали інформаційно-довідкового і методичного характеру.
8.4.5. З метою пропаганди кінологічного спорту, залучення учасників і глядачів на змагання, організаторам рекомендується помістити інформацію про підготовку змагань в засобах масової інформації, а також публікувати хід проведення і підсумки змагань.
8.4.6. Присутність лікаря та ветеринарного лікаря в процесі проведення змагань обов’язкова. Лікар змагань і ветеринарний лікар змагань повинні мати набори відповідних медикаментів, необхідних для надання першої медичної (ветеринарної) допомоги.

9. СУДДІВСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ

9.1. Суддівство змагань з Аджиліті в системі ВГО «КСУ» здійснюють судді, атестовані ВГО «КСУ»/ FCI.
9.2. При виконанні своїх обов’язків судді можуть мати розпізнавальний знак. Одяг суддів повинен бути охайним і зручним для виконання своїх обов’язків. В окремих випадках Організатор може забезпечувати суддів спеціальною суддівською формою.
9.3. Судді, повинні прибути на місце проведення змагань завчасно в час, вказаний Організатором, але не пізніше, ніж за годину до початку змагань, і зареєструватися в секретаріаті змагань.
9.4. Під час суддівства судді зобов’язані:
— Визначати оцінку хендлера і собаки в суворій відповідності з даним Положенням, Правилами з  Аджиліті FCI та іншими, офіційно прийнятими в ВГО «КСУ» документами щодо дисципліни Аджиліті;
— Бути об’єктивними і неупередженими у вирішенні всіх питань суддівства, своєю поведінкою бути прикладом для хендлерів;
— Сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, всіляко сприяти організованому проведенню змагань;
— Створювати учасникам змагань рівні умови виступу;
— Своєчасно і правильно оформляти суддівські документи (протоколи, оціночні листи) і без затримки передавати їх до секретаріату змагань;
— Суддя, викритий в необ’єктивності, відсторонюється від суддівства рішенням Головного судді.
— Суддя не має права без дозволу Головного судді залишати або міняти свою ділянку до кінця змагань.
— В процесі суддівства суддя не має права надавати хендлеру допомогу в проходженні ділянки (давати поради, підказувати рішення і т.п.), однак може дати роз’яснення щодо своїх вказівок, якщо вони не зрозумілі хендлеру.
9.5. Головна суддівська колегія змагань (ГСК).
Для керівництва роботою суддів на змаганнях Міжнародного рівня формується Головна суддівська колегія змагань в складі Головного судді, Головного секретаря, а також, в разі необхідності, заступників головного судді змагань і / або заступників головного секретаря змагань.
Головна суддівська колегія призначається завчасно, не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань.
9.6. Головний суддя змагань.
9.7.1. Головний суддя має всю повноту суддівської влади на змаганнях і має право приймати будь-які рішення у відповідності до цього Положення і Правилам з Аджиліті FCI. Під час обговорення рішень з членами Головної суддівської колегії вирішальне слово залишається за Головним суддею. Рішення Головного судді є остаточним.
9.7.2. Головний суддя зобов’язаний:
— Вирішити з Організатором змагань всі питання матеріально-технічного та адміністративно-господарського забезпечення змагань;
— Провести семінари та наради з суддями і представниками, довести до суддів і представників розпорядок змагань та іншу необхідну інформацію, розставити суддів по ділянках і проінструктувати їх;
— Перевірити місце проведення змагань і прийняти всі ділянки суддівства на відповідність їх вимогам Правил FCI, цього Положення та норм безпеки; перевірити наявність необхідного інвентарю та обладнання;
— Контролювати правильність суддівства на ділянках (рингах), вирішувати всі спірні питання щодо тлумачення Правил FCI, Положення про змагання, цього Положення, і так само розглядати всі подані заявки та протести і виносити рішення на підставі цих документів, що регламентують дисципліну Аджиліті в ВГО «КСУ»;
— Негайно усувати від роботи суддів, викритих в необ’єктивному суддівстві або тих, що не справляються з суддівством;
— Спільно з Головним секретарем змагань підготувати звіт про змагання.
9.7.3. Головний суддя має право:
— Відкласти початок змагань, якщо місце проведення не відповідає вимогам Правил з Аджиліті FCI або нормам безпеки, проінформувавши про це Організатора змагань для усунення виявлених недоліків;
— Оголосити перерву в змаганнях в разі несприятливих метеорологічних умов;
— В разі необхідності переміщати суддів з однієї ділянки суддівства на іншу ділянку або здійснювати їх заміну;
— При розгляді протестів і заяв скасовувати рішення суддів, якщо вони не відповідають Правилам, коригувати роботу суддів;
— Дискваліфікувати на час змагання спортсменів (хендлерів), представників і тренерів, з підстав, передбачених даним Положенням і Правилами FCI.
9.7.4. Головний суддя несе відповідальність за організацію суддівства і якість роботи всіх суддів.
9.7.5. Головний суддя спільно з Організатором підбирає суддівський корпус змагань і розставляє суддів по ділянках.
9.7.6. Якщо на змаганнях передбачено тільки одну ділянку суддівства (ринг), Головний суддя може здійснювати безпосереднє суддівство на ділянці (рингу).
9.8. Заступники Головного судді.
На допомогу Головному судді можуть призначатися заступники головного судді. Заступники головного судді входять до складу Головної суддівської колегії змагань, керують окремими ділянками суддівства (групами ділянок), беруть участь в обговоренні рішень за протестами і працюють під керівництвом Головного судді.
Судді тих ділянок, для керівництва яких призначено заступника головного судді, підпорядковуються даному заступнику головного судді.
9.9. Головний секретар.
9.9.1. Головний секретар змагань підпорядковується Головному судді змагань і керує роботою секретаріату змагань, а також суддів в частині оформлення ними протоколів суддівства і занесення в них результатів виступів учасників.
9.9.2. Кількість суддів-секретарів, які працюють в секретаріаті змагань, визначається, виходячи з масштабу змагань і кількості заявлених учасників.
9.9.3. Головний секретар відповідає за правильність обробки протоколів, підрахунок балів і визначення місць окремих учасників, команд та нагородження переможців і призерів змагань.
9.9.4. Головний секретар зобов’язаний:
— Спільно з Організатором змагань підготувати документацію і бланки, необхідні для проведення змагань, забезпечити видачу бланкової документації суддям на ділянках;
— Перед початком змагань (етапу змагань) провести інструктаж з секретарями, розподілити між ними обов’язки, контролювати їх роботу;
— Провести жеребкування учасників і забезпечити оформлення карток учасників змагань і передачу їх офіційним інформаторам змагань;
— На підставі протоколів (карток учасників), забезпечувати підготовку зведених протоколів і визначення результатів змагань, перевіряти правильність заповнення протоколів, що надходять;
— Організувати роботу секретаріату так, щоб результати виступів оброблялися акуратно, правильно і оголошувалися оперативно, без затримок;
— Забезпечити своєчасне занесення результатів виступів учасників в зведене табло змагань (екран відкритого суддівства), а також їх передачу інформатору;
— Забезпечити підведення підсумків змагань, підготовку матеріалів для проведення церемонії нагородження переможців (дипломи, медалі, призи і т.п.);
— Негайно доповідати Головному судді про протести і заяви, що надходять;
— Спільно з Головним суддею підготувати звіт про проведення змагань.
9.9.5. Зведені протоколи та інші документи заповнюються акуратно, за встановленою формою і підписуються Головним суддею і Головним секретарем. Вся документація, як і виправлення в протоколах завіряються підписом Головного секретаря та печатками відділення ВГО «КСУ» — організатора змагань.
9.9.6. Для роботи в секретаріаті на великих змаганнях в допомогу Головному секретарю можуть призначатися заступники Головного секретаря, які повинні будуть працювати під керівництвом Головного секретаря.
9.10. Хронометрист.
9.10.1. Для забезпечення хронометражу проходження учасником траси призначається хронометрист змагань, який підпорядковується Головному судді змагань і відповідає за правильність визначення часу, витраченого учасником на подолання дистанції
9.10.2. Хронометрист зобов’язаний:
— Перед початком змагань отримати необхідну документацію та інвентар, провести звірку отриманих секундомірів (хронометрів) і працездатність іншого обладнання і, в разі їх несправності, доповісти про це Головному судді;
— Перед початком змагань перевірити розмітку стартової та фінішної зон і, в разі невідповідності розмітки вимогам Правил, доповісти про це Головному судді та спільно з офіційними особами вжити заходів до усунення недоліків;
— При наявності підлеглих асистентів провести з ними інструктаж з методики визначення часу і оформлення протоколів, контролювати їх роботу і правильність внесення результатів хронометражу в протокол;
— Забезпечити демонстрацію результатів хронометражу в разі наявності карток (табло) відкритого суддівства;
— В процесі змагань координувати свої дії з іншими членами суддівської бригади і секретаріатом;
— Забезпечити правильне оформлення та своєчасну здачу протоколів хронометражу в секретаріат змагань;
— Після закінчення змагань здати отриманий інвентар.
9.10.3. Момент старту фіксується моментом перетину собакою лінії старту (першого снаряда), хронометри запускаються в момент перетину собакою лінії старту грудьми.
9.10.4. Момент фінішу фіксується моментом закінчення проходження траси собакою, хронометри зупиняються в момент торкання лінії фінішу (останнього снаряда) грудьми собаки.
9.11.5. Якщо для визначення часу використовується електронна апаратура (електронний старт / фініш), то результати хронометражу визначаються за показаннями електронної апаратури.
9.11.6. Однак в суддівську бригаду повинен бути призначений додатковий хронометрист, який здійснює контрольні заміри часу хронометром на випадок збою електронної апаратури.
9.11.7. Додатковий хронометрист, який здійснює контрольні заміри часу, може призначатися в інших випадках за рішенням Головного судді.
9.12. Інформатор змагань.
9.12.1. Для оголошення по гучномовному зв’язку інформації про хід змагань призначається інформатор, який підпорядковується Головному судді змагань і відповідає за доведення до глядачів і учасників правильної та своєчасної інформації про умови, хід та результати змагань.
9.12.2. У частині оголошення попередніх результатів інформатор працює під керівництвом Головного секретаря змагань.
9.12.3. Інформатор зобов’язаний:
— Перед початком змагань отримати необхідну документацію (стартові протоколи, картки учасників й ін.) та інвентар, перевірити справність обладнання, і в разі виявлення несправностей доповісти Головному судді змагань;
— Добре орієнтуватися в Правилах FCI і Положенні про змагання, знати програму змагань і порядок їх проведення, вивчити і мати при собі результати попередніх аналогічних змагань і користуватися ними при коментарі;
— Через гучномовний зв’язок давати інформацію про програму змагань, виконуваних вправах, про досягнення учасників і команд, що беруть участь в змаганнях;
— За вказівкою Головного судді, Головного секретаря і Виконавчого директора змагань передавати розпорядження, повідомлення та оголошення для глядачів і учасників;
— Оголошувати по ходу змагань попередні результати;
— Роз’яснювати дії суддів, приводити витяги з правил, знайомити глядачів з завданнями кінологічного спорту і системою ВГО «КСУ»;
— При виклику на старт чергового спортсмена (хендлера) спочатку оголошувати його стартовий номер, прізвище та ім’я, спортивний розряд (звання), кличку і породу собаки (собак), назвати команду (організацію) до якої належить пара.
— Після закінчення змагань здати одержану документацію та інвентар.
Інформатору забороняється:
— Обговорювати дії суддів на ділянках і рішення головної суддівської колегії;
— Висловлювати особисті симпатії до будь-якого спортсмена (хендлера) або команди;
— В ході коментування виконання вправи підказувати спортсмену (хендлеру) тактику або способи виконання вправи;
— Робити негативні зауваження на адресу Організатора та офіційних осіб змагань, а також хендлерів і тренерів;
— Без дозволу Головного судді передавати мікрофон іншій особі.
9.12.4. Результати, які оголошуються в процесі проведення змагань, носять характер попередніх, про що необхідно інформувати учасників і глядачів.
9.13. Секретар при учасниках.
9.13.1. Для здійснення зв’язку між спортсменами (хендлерами) і суддями, забезпечення своєчасного виходу чергового учасника на старт (на перший ринг) призначається секретар при учасниках, який підпорядковується Головному судді і відповідає за порядок в передстартовій зоні.
9.13.2. Секретар при учасниках зобов’язаний:
— Перед початком змагань (етапу змагань) отримати у Головного секретаря стартовий протокол змагань, а також іншу документацію та інвентар;
— Перед початком змагань перевірити передстартову зону на відповідність Правилам змагань, і в разі виявлення невідповідності доповісти про це Головному судді, а потім спільно з представниками Організатора вжити заходів до усунення недоліків;
— При наявності підлеглих суддів і асистентів провести з ними інструктаж і розподілити обов’язки;
— Доводити до відома представників розпорядок дня, час початку змагань, зміни в розпорядку проведення змагань, інформувати про рішення Організатора змагань та Головного судді змагань, що мають відношення до учасників;
— Забезпечити ознайомлення представників зі схемою розташування рингів (ділянок);
— Контролювати своєчасне прибуття пар в передстартову зону;
— Випускати пари на старт в суворій відповідності зі стартовим протоколом;
— Без затримки давати сигнал до виклику чергового учасника, а в разі неявки спортсмена (хендлера) протягом двох хвилин з моменту його виклику в передстартову зону виводити на старт чергового учасника;
— Перевіряти одяг і взуття хендлерів, екіпіровку собак, інвентар і обладнання на відповідність їх цим Положенням, і так само безпеки при проведенні спортивних заходів
— В разі невідповідності одягу, взуття хендлера, екіпіровки собаки, інвентарю та обладнання Положенню про змагання, цього Положенню, повідомляти спортсмену (хендлеру) про необхідність усунення цієї невідповідності і не допускати пару на старт до усунення недоліків;
— В разі, якщо протягом двох хвилин з моменту зауваження спортсмен (хендлер) не усунув невідповідності в одязі, взутті, екіпіровці собаки, інвентарю та обладнання, виводити на старт чергового учасника.
— Вести облік спортсменів (хендлерів), що допущені до старту і не з’явилися на старт;
— Своєчасно здавати стартовий протокол зі своїми позначками в секретаріат змагань;
— Після закінчення змагань здати отриманий інвентар.
9.13.3. За неявку в передстартову зону протягом двох хвилин з моменту виклику секретарем при учасниках або відмову від усунення невідповідностей одягу, взуття, екіпірування собаки, інвентарю та обладнання спортсмен (хендлер) підлягає дискваліфікації в даному забігу.
9.14. Секретарі-стажисти в рингу.
Для формування суддівських бригад на окремих ділянках можуть призначатися другі секретарі-стажисти, переважно з осіб, що навчаються на курсах інструкторів ВГО «КСУ».
Секретарі-стажистиявляються підлеглими суддів на ділянках.
Обов’язки між секретарями-стажистами розподіляє суддя на ділянці.
Секретарі-стажисти не беруть участі в колегіальному обговоренні оцінки хендлера.
Головний суддя виставляє оцінки секретарям-стажистам з урахуванням думки відповідного судді на ділянці.
9.15. Оцінка роботи суддів.
За результатами роботи суддям складаються такі оцінки за якість суддівства:
— Чи впорався;
— Чи не впорався.
Головному судді змагань і Головному секретарю змагань оцінка виставляється Організатором змагань.
Оцінки суддям на ділянках і іншим суддям виставляються Головним суддею змагань.

10. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

До участі в офіційних змаганнях з Аджиліті допускаються хендлери, які є членами ВГО «КСУ», або членами інших організацій, що входять до складу FCI.
При винесенні рішень судді і офіційні особи змагань виходять з того, що хендлери і представники команд знають Правила змагань.
10.1. Команди.
10.1.1. Змагання можуть проводитися за участю збірних команд адміністративно-територіальних утворень, коли до участі в змаганнях допускаються збірні команди міст, районів, регіонів України тощо.
10.1.2. Змагання можуть проводитися за участю команд територіальних відділень КСУ і команд, заявлених як групи фізичних осіб. В даному випадку команда, якщо вона носить назву, заявляє її організації або (і) власне (приватне) найменування, реєстроване Організатором, щоб уникнути повторюваності.
10.1.3. Види команд, що беруть участь в змаганнях,  а також їх кількісний склад визначається положенням про змагання.
10.2. Спортсмени (хендлери).
10.2.1. Спортсмен (хендлер), що заявляється на змагання, повинен не мати медичних протипоказань для участі в змаганнях з Аджиліті, а також бути в гарній фізичній і психологічній формі.
10.2.2. Представник команди і сам хендлер, що заявляється на змагання, зобов’язані враховувати вік, фізичний розвиток і стан здоров’я хендлера, щоб уникнути виникнення небезпеки для його здоров’я або життя.
10.2.3. Спортсмену (хендлеру) настійно рекомендується пройти медичне обстеження у фахівців фізкультурного диспансеру за місцем проживання і мати офіційний допуск ФД до участі в даних змаганнях в даний час. Відповідальність за здоров’я і життя хендлера несуть тренер, представник і (або) сам хендлер.
10.2.4. Положенням про проведення змагань може бути передбачений мінімальний вік спортсмена (хендлера) для участі в конкретних змаганнях, а також розподіл хендлерів на вікові групи.
10.2.5. Хендлер може бути підданий медичній перевірці до початку змагань за рішенням лікаря змагань.
10.2.6. Лікар змагань може відсторонити спортсмена (хендлера) від участі в змаганнях за медичними показниками, якщо стан його здоров’я викликає побоювання.
10.2.7. Спортсмен (хендлер) зобов’язаний:
— Вести себе спортивно, бути чесним в спортивній боротьбі;
— Знати і дотримуватися Правил з Аджиліті FCI, Положення з проведення змагань в ВГО «КСУ», а так само Положення про конкретні змагання;
— Бути ввічливим у спілкуванні з суддями, офіційними особами, організаторами та іншими учасниками, виконувати вимоги суддів і офіційних осіб, не заважати роботі суддів і офіційних осіб, уникати негативного впливу на виступ інших учасників;
— Виступати на змаганнях в охайному одязі, визначеному Положенням про проведення змагань в ВГО «КСУ»;
— Не допускати грубого поводження зі своєю і чужими собаками;
— Своєчасно з’являтися на старт за викликом судді при учасниках.
10.2.8. Спортсмен (хендлер) має право:
— Після проходження передбачених процедур, пов’язаних з реєстрацією на дані змагання і допуском пари (медичний і ветеринарний контроль), брати участь в змаганнях відповідно до Правил FCI і Положенням про проведення змагань в системі ВГО «КСУ»;
— Звертатися до суддівської колегії в ході проведення змагань і після них, тільки через представника (тренера) своєї команди.
— Після закінчення проходження траси отримати від судді (технічного персоналу) цього рингу інформацію про результати виступу (в разі, якщо відсутнє табло відкритого суддівства і (або) не створюється перешкода (затримка) виступу іншого учасника).
10.2.9. Спортсмену (Хендлеру) видається стартовий номер, який кріпиться на його одязі і який знаходиться на ній від офіційного відкриття до офіційного закінчення змагань.
10.2.10.За грубе поводження з собакою, неспортивну поведінку, створення перешкод виступу іншого учасника, хендлер підлягає дискваліфікації, а його результат анулюється як в особистому, так і в командному заліках. Дане положення Правил діє з моменту прибуття хендлерав місце проведення змагань до моменту вибуття з місця проведення змагань.
10.2.11. У разі, якщо після закінчення змагань, спортсмен (хендлер) дозволяє собі грубі, неетичні і необґрунтовані висловлювання на адресу судді, інших спортсменів, організаторів змагання, відділення ВГО «КСУ», що відповідало за проведення даного змагання, може клопотати перед Спорткомітетом ВГО «КСУ» і Конфліктно-правової комісією ВГО «КСУ» про застосування щодо даної особи заходів дисциплінарного впливу, аж до його повного усунення у всіх змаганнях і випробуваннях в системі ВГО «КСУ».
10.2.12. Грубим ставленням до собаки є не тільки фізичний вплив на собаку, але також ненормативна лексика на адресу собаки.
10.2.13. Спортсмен (хендлер) не може бути заявлений на змагання, якщо стосовно нього діє рішення про дискваліфікацію, прийняте в установленому порядку.
10.3. Собаки.
10.3.1. У змаганнях беруть участь будь-які собаки. Допуск до участі не може бути обмежений, виходячи з породної приналежності собак, а також наявності або відсутності родоводів на собаку, за винятком змагань Міжнародного рівня. Подібні обмеження розглядаються як дискримінація.
10.3.2. У змаганнях можуть брати участь тільки фізично здорові собаки. Хворі собаки і щенні суки до змагань не допускаються. Тічні суки до змагань допускаються, але стартувати вони повинні з позиції «стояти» або з окремої щільної підстилки. Організатор змагань може тічних сук допустити до участі в змаганнях в останню чергу.
10.3.3. В офіційних змаганнях з Аджиліті можуть брати участь собаки, які досягли на день змагань 18 місяців.
10.3.4. Для собак старше 6 років може бути передбачена окрема траса в класі «Ветеран».
10.3.5. Тренер і представник команди, а також сам Хендлер зобов’язані враховувати вік, фізичну кондицію і стан здоров’я собак, заявлених на змагання, щоб уникнути створення небезпеки для їхнього здоров’я або життя.
10.3.6. Всі собаки, які беруть участь в змаганнях, повинні бути вакциновані і мати ветеринарні документи відповідно до ветеринарних вимог.
10.3.7. Якщо ветеринарний лікар змагань виявить собаку з ознаками інфекційного захворювання, хендлер, який виступає з цією собакою, підлягає дискваліфікації та повинен негайно покинути місце проведення змагань разом з собакою і спорядженням.
10.3.8. Собака може бути піддана фізичній перевірці до початку змагань за рішенням ветеринарного лікаря змагань. За рішенням Головного судді, це може бути умовою допуску до старту.
10.3.9. Ветеринарний лікар змагань має право відсторонити собаку від участі в змаганнях по ветеринарним показниками, якщо стан здоров’я собаки вселяє побоювання (виснаженість і т.п.).
10.3.10. Собака, з якою виступає учасник, може бути власністю самого учасника, власністю організації, яку представляє учасник, а також власністю третьої особи, що має бути зазначено в заявці на участь, в будь-якому випадку, власник собаки (приватна особа або колектив) повинен бути членом НКО, що входить до складу ECI.
10.3.11. У місці проведення змагань собаки повинні бути під наглядом, на повідках, а в місцях масового скупчення людей і в намордниках. Утримання собак без намордників і повідків дозволяється тільки при виконанні вправ і на офіційно оголошеній розминці.
10.3.12. Якщо Організатором передбачено місце утримання собак, то поза часом виступу собаки повинні знаходитися в цьому місці.
10.3.13. Відповідальність за правильне утримання собак на змаганнях несе представник відповідної команди (в учасників особистого заліку — самі учасники). Головний суддя має право дискваліфікувати хендлера за порушення правильного утримання собаки.
10.3.14. Інциденти, пов’язані з покусами в місці проведення змагань, розбираються Головним суддею. В результаті розбору ситуації Головний суддя може прийняти рішення про дискваліфікацію осіб, причетних до даного інциденту. Матеріальні та інші претензії між особами, причетними до інциденту, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.
10.3.15. Хендлер підлягає дискваліфікації за покус, нанесений його собакою офіційній особі змагань.
10.4. Деякі особливості участі
10.4.1. У змаганнях, де передбачений виступ хендлерів в вікових групах, учасник більш молодшої вікової групи має право виступати в більш старшій віковій групі при наявності допуску лікаря.
10.4.2. Однак якщо передбачена група хендлерів, вік яких перевищив 60 років, то в цій групі можуть виступати особи від 60 років і старіше.
10.4.3. У змаганнях з Аджиліті в системі ВГО «КСУ» собака бере участь в програмі один раз. Забороняється участь двох і більше хендлерів з одним собакою.
10.4.4. В одних змаганнях дозволяється участь спортсмена (хендлера) не більше, ніж з чотирма собаками.
10.4.5. Головний суддя змагань має право заборонити подальші старти собаки, якщо у собаки проявляються явні ознаки втоми і (або) є підстави побоюватися, що подальші виступи з даною собакою можуть завдати шкоди її здоров’ю або життю.
10.5. Представник команди.
10.5.1. Представник команди є адміністративним керівником команди і несе відповідальність за дисципліну і організованість команди. Представник команди вказується в заявці на участь. Представником команди може бути тільки член НКО, що входить до складу FCI.
10.5.2. Представник команди зобов’язаний:
— Забезпечити організоване та своєчасне прибуття команди на змагання;
— Забезпечити проходження учасниками команди процедур, встановлених цим Положенням, своєчасно подати заявку та необхідні документи, прийняти участь в жеребкуванні і отримати стартові номери;
— Забезпечити своєчасне та організоване прибуття спортсменів (хендлерів) на урочисте відкриття змагань, розминку, виступ, нагородження переможців і закриття змагань;
— Забезпечувати організоване розміщення команди в процесі змагань, а також вихід своїх учасників на старт згідно зі стартовим протоколом;
— Бути присутнім на нарадах представників і представляти інтереси своєї команди і окремих її учасників;
— Доводити до відома спортсменів (хендлерів) необхідну інформацію про розпорядок і графік проведення змагань, рішення суддівської колегії та Організатора змагань;
— Спостерігати за ходом виступу своїх учасників;
— Забезпечувати виконання спортсменами (хендлерами) своєї команди вимог суддів та інших офіційних осіб, а також розпорядку дня змагань;
— Контролювати поведінку членів своєї команди протягом усього змагання, вчасно припиняти спроби прояви некоректної поведінки членів своєї команди в відношенні інших учасників, суддів, організаторів. Припиняти спроби жорстокого поводження з собаками членів ввіреної йому команди.
— Не втручатися в дії суддів і офіційних осіб, не вступати з ними в суперечку.
10.5.3. Представник команди має право отримувати довідки з усіх питань, що належать до проведення змагань, у Головного судді, Головного секретаря та Організатора змагань, а також подавати Головному судді письмові заяви по ходу проведення змагань і письмові протести з приводу суддівства.
10.5.4. Представник команди не повинен залишати місце проведення змагань до оголошення про закінчення змагань (етапу змагань).
10.5.5. За неспортивну поведінку представника команди вся команда може бути відсторонена від участі в змаганнях (дискваліфікована), а її результат анульований.

11. ЗАЯВКИ. ЖЕРЕБКУВАННЯ

11.1. Заявки на участь в змаганнях повинні подаватися за встановленою формою, в порядку і в терміни, обумовлені положенням про конкретні змагання і (або) встановлені Організатором.
11.2. У заявці повинна бути вказана наступна інформація:
— П.І.Б. хендлера (повністю);
— П.І.Б. власника собаки (повністю);
— Номер телефону учасника, а в разі відсутності — адреса;
— Кличка собаки, порода, стать, дата народження, категорія за зростом, номер родоводу, чіп;
— Вид програми (А1, А2, і т.ін.), де передбачається виступ.
— НКО або відділення ВГО «КСУ», членом якого є спортсмен (хендлер) і власник собаки.
Крім того, до заявки додається копія родоводу собаки (якщо така є), копія членського квитка ВГО «КСУ» власника і хендлера собаки, з обов’язковою відміткою про сплату членського внеску за поточний рік, копія квитанції про оплату стартового внеску.
При переході в наступну категорію (з А1 в А2, і т.ін.) також надається копія Диплому (запису в робочій книжці) про успішний виступ собаки в попередній категорії.
11.3. У командній заявці має міститися найменування організації, її адреса і номер телефону, П.І.Б. представника команди.
11.4. У разі, якщо в змаганнях беруть участь команди територіальних відділень ВГО «КСУ», заявка завіряється підписом керівника і печаткою відділення.
11.5. У разі, якщо положення про змагання допускає участь команд, заявлених як групи фізичних осіб, такі заявки можуть містити лише назву команди.
11.6 Заявка вважається прийнятою після відповідного повідомлення від Організатора загань.
11.7. Заявка на участь може бути відхилена Організатором, якщо вона подається не за формою і / або відсутні (неправильно оформлені) документи, які повинні бути представлені разом із заявкою.
11.8. Для забезпечення допуску учасників та їх собак до змагань призначається мандатна комісія змагань. До складу мандатної комісії включаються представник організатора змагань, Головний суддя змагань, Головний секретар змагань, лікар змагань і ветеринарний лікар змагань.
11.9. Мандатна комісія приймає заявки на змагання, перевіряє визначені Положенням документи учасників і їх собак і забезпечує медичний і ветеринарний огляди.
11.10. Мандатна комісія складає список спортсменів (хендлерів) і їх собак, допущених до змагань, який є вихідним документом для складання стартового протоколу змагань.
11.11. Мандатна комісія має право відхилити заявку за справедливими причинами.
11.12. Медичний лікар змагань має право не допустити до участі в змаганнях хендлера при відсутності у нього медичного допуску або якщо стан здоров’я хендлера вселяє побоювання для участі в змаганнях.
11.13. Ветеринарний лікар змагань має право не допустити собаку на змагання за відсутності необхідних ветеринарних документів або при наявності у собаки явних ознак захворювання, що перешкоджає її виступу.
11.14. Організатор змагань має право відмовити учаснику в реєстрації, якщо не дотримано хоч одну з умов реєстрації на дані змагання, а також в тому випадку, якщо при виконанні процедури реєстрації учасники або представники команд дозволяють вести себе некоректно в відношення організаторів змагань.
11.15. Відділення ВГО «КСУ» — організатор даних змагань, може відхилити будь-яку заявку, не допустивши пару до змагань, без пояснення причин.
11.16. У встановлених органами державної влади випадках ветеринарний огляд собак перед змаганнями проводить відповідна установа державної ветеринарної служби. При цьому Організатор змагань не несе відповідальності за рішення представників державної ветеринарної служби.
11.17. Порядок виступу пар визначається жеребкуванням. Жеребкування може проводитися або серед учасників, або серед команд, що вирішується Організатором виходячи з програми змагань.
11.18. На всіх змаганнях з Аджиліті Національного та Міжнародного рівня ВГО «КСУ» реєстрація є попередньою. На змаганнях клубного, міського та територіального рівня після проведення жеребкування, заявки на участь в змаганнях не приймаються.
11.19. Представник команди (учасник особистого заліку) зобов’язаний пред’явити на вимогу мандатної комісії такі документи на учасників:
— Паспорт або документ, що його заміняє;
— Медичний допуск до змагань, виданий не раніше, ніж за 10 днів до початку змагань;
— Ветеринарний дозвіл на провезення собаки до місця проведення змагань;
— Інші документи, визначені Організатором.
11.20. Паспорт або документ, що його заміняє, також пред’являється на вимогу судді при учасниках перед виходом на старт.
11.21. На всіх етапах проведення змагання, організатор або Головний суддя може зажадати звірку чіпу або клейма, зазначеного в реєстраційних документах, а так само контроль зросту собаки.

12. АНТИДОПІНГОВИЙ КОНТРОЛЬ

12.1. Допінг — використання або вживання спортсменом (хендлером) або собакою певних речовин і методів, які штучно покращують фізичний і / або психічний стан хендлера або собаки і таким чином підвищують спортивні результати.
Допінги суворо заборонені. Порушення правил про допінг карається відповідно до цих Правил та інших нормативних документів.
12.2. Хендлер, тренери, інструктори та судді зобов’язані знати, які речовини і методи кваліфікуються як допінг, а також принципи антидопінгового контролю і відповідні юридичні нормативи.
12.3. Допінг хендлерів.
Допінгом є препарати і речовини, їх хімічні та фармакологічні сполуки, а також методи, що зараховують до таких Міжнародним Олімпійським комітетом (МОК).
12.4. Допінг собак.
Допінгом є препарати і речовини, їх хімічні та фармакологічні сполуки, а також методи, що зараховують до таких спеціальним регламентом.
12.5. Допінг-контроль проводиться відповідно до спеціального регламенту.
12.6. Відмова спортсмена (хендлера) від проходження допінг-контролю їм самим або його собакою розцінюється як визнання вживання допінгу.
12.7. За вживання допінгу спортсмен (хендлер) підлягає дискваліфікації, а його результати анулюються як в особистому, так і в командному заліку. У Спорткомітет ВГО «КСУ» і Конфліктно-правову комісію ВГО «КСУ» передається відповідна заява на даного спортсмена (хендлера) для прийняття рішення відповідно до спеціального регламенту.

13. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ

13.1. За грубі порушення Правил проведення змагань з Аджиліті ВГО «КСУ» хендлером (порушення, які пов’язані з оцінкою виступу хендлера і / або собаки), тренерами, представниками і суддями, а також їх неспортивну поведінку Головний суддя безпосередньо на даних змаганнях має право:
— Винести попередження;
— Прийняти рішення про дискваліфікацію на даних змаганнях.
— Друге попередження, як правило, тягне дискваліфікацію на змаганнях.
Прийняте рішення повинно оголошуватися негайно. Будь-яке рішення про винесення дисциплінарного стягнення повинно бути прийнято і оголошено до початку церемонії нагородження.
13.2. Спортсмени (хендлери), які бажають повідомити про порушення Правил іншим учасником, тренером, представником, суддею, і т.д., повинні повідомити Головного суддю до закінчення змагань у категорії, в якій стався інцидент (подати письмову заяву).
13.3. Головний суддя зобов’язаний без затримки повідомити про подану заяву осіб, на дії яких подано заяву, а також Головного секретаря.
13.4. Особа, причетна до передбачуваного порушення Правил, може подати зустрічну заяву і клопотати перед Головним суддею про розбір інциденту.
13.5. Про скоєні спортсменом (хендлером), власником собаки, тренером, представником, суддею грубих порушень дисципліни Головний суддя доповідає Організатору і має право клопотати (в письмовому вигляді) перед ВГО «КСУ» про розбір інциденту на відповідній комісії.
13.6. Рішення про дискваліфікацію стосовно тренера і (або) представника означає, що ця особа має покинути місце проведення змагань негайно після оголошення рішення про дискваліфікацію. Якщо дискваліфікований представник відмовився покинути місце проведення змагань, то можуть бути дискваліфіковані все хендлери даного тренера (представника).

14. ПРОТЕСТИ

14.1. Протести на якість суддівства на ім’я Головного судді змагань подаються представником команди Головному секретарю змагань тільки в письмовому вигляді не пізніше15 хвилин з моменту оголошення результатів виступу даного учасника.
14.2. Протест є одним із способів методичної роботи, тому положення про змагання не можуть передбачати більш жорстких вимог до представників з приводу подачі протестів, ніж ті, які обумовлені Загальними Правилами і Спеціальними Правилами.
14.3. Протест подається в письмовій формі.
14.4. Головний секретар проставляє на протесті час його подачі і викликає Головного суддю.
14.5. Протест повинен обов’язково містити посилання на конкретні пункти Положення про проведення змагань в ВГО «КСУ» і Положення з  Аджиліті FCI, які протестуючий вважає порушеними.
14.6. Протести без посилань на пункти Положень, зазначені вище, Головна суддівська колегія не приймає і не розглядає.
14.7. Рішення Головної суддівської колегії за протестом є остаточним. При колегіальному обговоренні рішення за протестом вирішальне слово належить Головному судді.
14.8. Усні протести подавати забороняється, допускається лише консультація представника команди з Головним суддею по конкретному факту суддівства для визначення представником доцільності подання письмового протесту. Після консультації Головний суддя має право скоригувати рішення рефері (судді на ділянці), без подачі представником письмового протесту, при цьому Головний суддя повинен проконтролювати, що його рішення внесено до протоколу (оціночний лист). Якщо ж протокол (оціночний лист) вже зданий в секретаріат, то Головний суддя повинен проінформувати Головного секретаря про прийняте рішення.
14.9. За протестом можуть бути винесені наступні рішення:
— Штраф скасовується, що був опротестований;
— Штраф не скасовується, що був опротестований;
— Помилки судді, які носять технічний характер (описка судді-секретаря, внесення штрафу не в потрібний розділ оціночного листа і т.п.), не підпадають під дію цього пункту. В цьому випадку рішення за протестом носить уточнюючий характер.
14.10. У разі якщо за протестом влаштована перевірка, попередній результат по вправі анулюється, а в залік учаснику (команді) йде результат, отриманий при повторному огляді. Якщо при повторному огляді допущена помилка (помилки), що приводить до дискваліфікації, учасник підлягає дискваліфікації.
14.11. Рішення по протесту повинно бути винесено до підведення підсумків змагань в даному виді програми.
14.12. При розгляді протесту Головний суддя вислуховує думку представника команди і думку судді на ділянці, задає їм необхідні питання і отримує роз’яснення, а потім виносить рішення.
14.13. У разі вступу представника команди в суперечку з суддею на ділянці або з Головним суддею, протест не задовольняється.
14.14. У Аджиліті протест по оцінці проходження траси розглядається тільки в разі наявності відеозапису, що чітко зафіксував спірний момент проходження траси.

15. ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ ЗМАГАНЬ, НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

15.1. Перед відкриттям змагань комісією, до якої входять Головний суддя, Головний секретар і представник Організатора змагань, складається акт про відповідність підготовленого місця змагань до даного Положення та заходи безпеки.
Комісія має право відкласти відкриття змагань, якщо підготовка місця змагань не відповідає вимогам Положення та заходам безпеки.
В цьому випадку Головний суддя спільно з Організатором змагань вживає необхідних заходів до приведення місця змагань у відповідності до Положення про проведення змагань ВГО «КСУ» і Правилам з Аджиліті FCI, а також до заходів безпеки.
15.2. Церемонії відкриття і закриття змагань з Аджиліті і нагородження переможців проводяться в урочистій обстановці.
На всі урочисті шикування, включаючи нагородження, спортсмени (хендлери) повинні виходити в спортивній формі і бажано з собаками.
15.3. Прапор змагань.
На офіційних Національних та Міжнародних змаганнях з Аджиліті в ВГО «КСУ» піднімається Державний Прапор України під звуки Державного Гімну України.
15.4. Відкриття змагань.
Як правило, для урочистого відкриття змагань проводиться загальне шикування(парад) спортсменів (хендлерів), що беруть участь в змаганнях.
Слово для відкриття змагань надається представнику ГУ ВГО «КСУ», Головному судді змагань, органу державної влади, одному з почесних гостей змагань, які вітають учасників змагань.
Після закінчення привітального слова піднімається прапор змагань.
На підйом прапора викликається найбільш титулована пара спортсмен (хендлер) з собакою — переможець минулих аналогічних змагань в будь-якому з видів програми, або команда-переможниця минулих аналогічних змагань.
Після відкриття змагань з привітаннями виступають почесні гості змагань, представники спонсорів та ін.
Після виступів слово надається Головному судді, який представляє учасникам рефері і суддів, а також доводить іншу необхідну інформацію.
15.5. Нагородження переможців і призерів.
Нагородження переможців і призерів має бути організовано і проведено, по можливості, відразу після закінчення змагань в кожній зростовій категорії в кожному виді програми.
Суддя-інформатор оголошує учасників (команди), які посіли призові місця, починаючи з третього (останнього) місця.
Після оголошення про зайняте місце учасник (команда) займає відповідне місце на п’єдесталі пошани.
Після того, як всі учасники (команди) зайняли місця на п’єдесталі пошани, суддя-інформатор оголошує осіб, які проводять нагородження, і види нагород, які вручаються переможцю і призерам.
Особи, які проводять нагородження, починають вручення нагород з учасника (команди), який посів третє місце.
Після закінчення офіційної процедури нагородження переможцю та призерам можуть бути вручені призи від спонсорів змагань.
Організатор повинен передбачити необхідну кількість асистентів, які підносять нагороди особам, що здійснюють нагородження.
Якщо спортсмен (хендлер) або команда, що зайняла призове місце, не з’явилася на церемонію нагородження, то результат виступу може бути анульований, а місце присуджується парі або команді, яка показала наступний результат.
У виняткових випадках на підставі письмової заяви представника команди (учасника особистого заліку) Головна суддівська колегія спільно з представником Організатора може прийняти рішення про видачу нагород для пари, яка відсутня на нагородження. Цей факт відображається у звіті про змагання.
15.6. Закриття змагань.
Закриття змагань проводиться аналогічно відкриттю з тією різницею, що особа, яка оголошує про закриття змагань, виступає останньою.
Для спуску прапора змагань запрошується одна з пар (або кілька пар), які посіли перше місце в видах програми або команда переможниця.
На відкритті і (або) закритті змагань Організаторами може бути передбачена культурна програма (фізкультурно-спортивні програми, виступи артистів естради і т.п.).

16. ОСОБЛИВОСТІ ПРИСУДЖЕННЯ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ, ОЦІНОК, СЕРТИФІКАТІВ І ТИТУЛІВ.

16.1. Кваліфікаційні оцінки присуджують тільки при успішному проходженні траси Аджиліті і траси джампінгу. У Аджиліті присуджуються наступні кваліфікаційні оцінки:
Сумарний штраф від 0 до 5,99 балів — «ВІДМІННО»
Сумарний штраф від 6 до 15,99 балів — «ДУЖЕ ДОБРЕ»
Сумарний штраф від 16 до 25,99 балів — «ДОБРЕ»
Сумарний штраф понад 26 штрафних балів — «БЕЗ ОЦІНКИ»
«Сумарний штраф» означає: всі штрафні бали за помилки при проходженні перешкод плюс штрафні бали за часом.
За умови позитивного результату з оцінкою не нижче «добре», на офіційних змаганнях з Аджиліті ВГО «КСУ», на підставі диплома за робочими якостями ВГО «КСУ» і протоколів з даного заходу, ГУ ВГО «КСУ» має право видати робочий сертифікат з Аджиліті ВГО «КСУ».
Вимоги для отримання робочого сертифікату ВГО «КСУ» з Аджиліті.
Для отримання робочого сертифіката внутрішнього зразку з Аджиліті необхідно надати:
Копію диплома з офіційних змагань з Аджиліті ВГО «КСУ», заяву встановленого зразка та копію родоводу собаки, визнану FCI (для громадян України, в разі надання імпортного родоводу, з обов’язковим номером легалізації в ВГО «КСУ»).
Робочий сертифікат ВГО «КСУ» може бути отриманий тільки за результатами змагань будь-якого рангу, внесених до Календаря заходів щодо спорту ВГО «КСУ» або в графік змагань і випробувань ВГО «КСУ».
Кваліфікаційні вимоги.
Для сертифіката будь-яких класів складності собака повинна отримати за результатами проходження траси Аджиліті одну з кваліфікаційних оцінок:
— Відмінно — сумарний штраф від 0 до 5,99 балів;
— Дуже добре — сумарний штраф від 6 до 15,99 балів;
— Добре — сумарний штраф від 16 до 25,99 балів.
Вік собаки не менше 18 місяців. Вік собаки визначається на день проведення змагання.
16.2. «СЕРТИФІКАТ FCI З Аджиліті» присуджується собакам, які 3 рази отримали оцінку «Відмінно», пройшовши траси без штрафних балів, при суддівстві двох різних суддів на змаганнях з Аджиліті-1.
16.3. При визначенні зайнятих місць враховується наступне:
16.3.1. Сумарний штраф (штраф на трасі + штраф за часом)
16.3.2. Якщо кілька собак мають однакову сумарну кількість штрафних балів, першою стає собака з найменшим часом проходження траси
16.4. На трасі «Ветеран» та інших неофіційних трасах виявляються тільки призові і зайняті місця, а кваліфікаційні оцінки не присуджуються.
16.5. Для отримання титулу «КАНДИДАТ В НАЦІОНАЛЬНІ ЧЕМПІОНИ З Аджиліті» собака повинна мати родовід КСУ (FCI), на відповідних змаганнях зайняти перше місце і отримати оцінку не нижче «ВІДМІННО», не отримавши штрафних очок.
16.6. Для отримання титулу «РЕЗЕРВНИЙ КАНДИДАТ В НАЦІОНАЛЬНІ ЧЕМПІОНИ З Аджиліті» (R-САСАg), собака повинна на відповідних змаганнях зайняти друге місце і отримати оцінку, не нижче «ВІДМІННО», не отримавши штрафних очок.
16.7. У разі, якщо перше місце зайняла собака, що не має родовід КСУ (FCI), то титул САСАg переходить до собаки, яка зайняла друге місце з оцінкою не нижче «ВІДМІННО» (штрафів «0»), а титул R-САСАg переходить до собаки, що зайняла третє місце з оцінкою не нижче «ВІДМІННО» (штрафів «0») і т.д ..
16.8. Для отримання титулу «ЧЕМПІОН З Аджиліті КІНОЛОГІЧНОГО СОЮЗУ УКРАЇНИ» необхідно:
— Стати Переможцем Чемпіонату ВГО «КСУ» з Аджиліті з оцінкою «відмінно»;
— Собака повинна отримати три титули САСАg протягом мінімум одного року, під суддівством трьох різних суддів,
— Або два титули САСАg і два титули R-САСАg отриманих мінімум протягом одного року під суддівством трьох різних суддів;
або один титул САСАg і чотири титули R-САСАg отриманих протягом мінімум одного року під суддівством трьох різних суддів;
або шість титулів R-САСАg отриманих протягом мінімум одного року під суддівством трьох різних суддів.

ЗВІТНІСТЬ ПО ЗМАГАННЯМ

17.1. За підсумками змагань Головним суддею змагань і Головним секретарем змагань здається Організатору первинна документація (оціночні листи, протоколи, заявки і т.п.).
17.2. За результатами проведених змагань, Організатор не пізніше 14-ти днів з моменту їх закінчення, подає в ГУ КСУ наступні документи:
— каталог змагань в 2-х екземплярах (при проведенні змагань Національного та Міжнародного рівня). Один екземпляр — чистий, другий — з відмітками про зайняті призові місця учасників, присутніх — відсутніх парах. Каталоги затверджуються підписом Організатора;

— повні протоколи змагань зі всіх, заявлених в регламенті, трас;
— при наявності протестів, поданих під час проведення змагань, оригінали протестів, а також оригінали відповідей на ці протести Організаторів.
17.3. Вся звітна документація повинна бути завірена підписом та печаткою Організатора.

18. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

18.1. Офіційні змагання з Аджиліті повинні проводитися на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації державними комісіями, за умови дотримання державних норм проведення масових спортивних заходів (громадський порядок і безпека, евакуація і повідомлення учасників і глядачів, протипожежні норми, санітарно-гігієнічні норми, ветеринарні норми і т .п.).
18.2. При підготовці та проведенні змагань повинні бути вжиті всі заходи, що забезпечують безпеку глядачів, учасників та їх собак.
18.3. Організатор змагань зобов’язаний:
— Обладнати місце утримання собак і виділити офіційних осіб для постійного чергування в місці утримання собак;
— Організувати протипожежні, санітарно-гігієнічні та ветеринарні заходи;
— Визначити порядок медичного обслуговування хендлерів і ветеринарного обслуговування собак;
— Контролювати виконання учасниками та офіційними особами запропонованих норм безпеки;
— Завчасно отримати у органів місцевої влади і в Дозвільної системі дозвіл на проведення змагань;
— Завчасно повідомити органи внутрішніх справ за місцем проведення змагань про їх проведення для забезпечення підтримки громадського порядку.
18.4. У місці проведення змагань повинні бути організовані постійнодіючі медичний і ветеринарний пункти з необхідним набором медикаментів, інструментів і транспортом для евакуації постраждалих. Про місце знаходження медичного і ветеринарного пунктів повинні бути поінформовані всі учасники і офіційні особи змагань.
18.5. У місцях, де очікується найбільше скупчення глядачів, контроль за дотриманням норм безпеки повинен бути посилений.
19.6. У передстартові зони, місця знаходження учасників і їх собак, місце стоянки транспортних засобів учасників, місця виконання вправ (траси) допуск сторонніх осіб забороняється.
18.7. У разі тяжких травм, отриманих учасником або собакою в ході змагання, офіційні особи та Головний суддя зобов’язані негайно організувати необхідні заходи для надання допомоги постраждалим, повідомити про це Організатора та на місці провести розслідування з залученням медичного і ветеринарного персоналу.
18.8. Спеціальними Правилами можуть передбачатися додаткові заходи безпеки, виходячи з місцевої специфіки.