ПОЛОЖЕННЯ про відбір спортсменів з собаками до збірної команди України з ІПО для участі у Чемпіонаті Світу МКФ з ІПО

ПОЛОЖЕННЯ
про відбір спортсменів з собаками
до збірної команди України з ІПО
для участі у Чемпіонаті Світу МКФ з ІПО

2015
З метою популяризації спорту з собаками (IПO) серед власників собак робочих порід МКФ, а також для підняття рівня дресирування в Україні, підвищення престижу українських спортсменів необхідно щорічно формувати і делегувати для участі у Чемпіонаті Світу МКФ з ІПО збірну команду України з ІПО (далі за текстом збірна команда) відповідно до цього Положення.

Необхідною умовою участі у Чемпіонаті є наявність у собаки родоводу, що визнається КСУ або МКФ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Головний тренер збірної команди України з ІПО (далі за текстом Головний тренер збірної команди) призначається відповідно до рішення Комісії з робочих якостей, спорту та кьорунгу КСУ з подальшим затвердженням рішенням Президії КСУ. Головний тренер збірної команди України з ІПО є офіційним представником КСУ на усіх заходах у рамках Чемпіонату Світу з ІПО.

1.2 Остаточне рішення про формування збірної команди, а також у разі виникнення спірних питань щодо її формування, приймає Головний тренер збірної команди України з ІПО та затверджується Президією КСУ.

1.3 Збірна команда формується за результатами мінімум двох кваліфікаційно- відбіркових змагань.

1.4 Рейтинг кандидатів до збірної команди України з ІПО складається простим підсумовуванням балів, отриманих на кваліфікаційно-відбірковихзмаганнях, починаючи з більшої суми балів.

1.5 Склад збірної команди України з ІПО для участі у Чемпіонаті Світу МКФ з ІПО узгоджується Комісією з робочих якостей, спорту та кьорунгу КСУ та затверджується Президією КСУ.

1.6 Після остаточного затвердження складу збірної команди зміни до нього вносити не можна. Винятком можуть бути лише виняткові форс-мажорні обставини.
1.7 Фінансове забезпечення збірної команди здійснюється за рахунок коштів КСУ та спонсорів згідно з кошторисом.

1.8 За необхідності, Головний тренер збірної команди може організовувати навчально-тренувальні збори збірної команди напередодні Чемпіонату Світу МКФ з ІПО не пізніше, ніж за 4 тижні до початку Чемпіонату, результати яких дозволять оцінити рівень підготовки собак безпосередньо перед Чемпіонатом Світу.

1.9 Дату та порядок проведення навчально-тренувальних зборів, запрошувані тренери та фігуранти на них, узгоджуються на засіданні Комісії з робочих якостей, спорту та кьорунгу КСУ, не пізніше, ніж за 45 календарних днів до їх початку.

 

2. Склад збірної команди з ІПО

2.1. Щорічно формується збірна команда України з ІПО для участі у Чемпіонаті світу МКФ з ІПО у наступному складі:

• не більше п’яти спортсменів з собаками — основний склад;
• не більше двох спортсменів з собаками — резервний склад;
• капітан команди;
• фігурант команди — за необхідності;
• Головний тренер.

3. Кваліфікаційно — відбіркові змагання

3.1. Кваліфікаційно-відбірковими є змагання (міжнародні та національні) з ІРО-3, які проводяться на території України протягом року до наступного Чемпіонату Світу МКФ з ІПО. Кваліфікаційно-відбіркові змагання узгоджуються Президією КСУ з обов’язковою публікацією на офіційному сайті КСУ.

3.2. Кваліфікаційно-відбірковими змаганнями вважаються також Монопородні Чемпіонати Світу з ІПО, що проводяться в системі МКФ в рік проведення Чемпіонату Світу МКФ з ІПО.

 

4. Порядок відбору спортсменів до збірної команди України з ІПО

4.1 За результатами, мінімум двох кваліфікаційно-відбіркових змагань, складається рейтинг спортсменів-претендентів до збірної команди України з ІПО.

4.2 Відбір спортсменів до основного та резервного складу збірної команди України з ІПО проходить на підставі рейтингу, складеного за результатами двох кращих виступів претендентів до збірної команди на кваліфікаційно-відбіркових змаганнях за умови виконання ними кваліфікації.

4.3 Умови включення спортсмена до рейтингу:

• участь спортсмена в двох кваліфікаційно-відбіркових змаганнях;
• отримання загальної оцінки не нижче «дуже добре»;
• вік спортсмена на момент проведення Чемпіонату світу МКФ з ІПО не менше 18 років;
• відсутність у спортсмена дискваліфікацій за грубе поводження з собакою, за обман судді, за некоректне та зневажливе відношення до суддів, організаторів змагань, фігурантів та спортсменів протягом кваліфікаційно — відбіркового сезону;
• відсутність у собаки дискваліфікацій через невпевненості у собі, прояви боягузтва, боязні пострілу протягом кваліфікаційно-відбіркового сезону.

4.4 Вважається, що спортсмени успішно пройшли кваліфікаційно- відбіркові змагання, якщо вони посіли перші п’ять позицій в рейтингу спортсменів претендентів. З них формується основний склад збірної ко-манди України з ІПО для участі у Чемпіонаті Світу МКФ з ІПО.

4.5 Спортсмени, що зайняли 6 і 7 позиції в рейтингу, потрапляють в резервний склад збірної команди України з ІПО.

4.6 У випадку не проведення кваліфікаційно-відбіркових змагань або при рівності балів у претендентів за результатами кваліфікаційно- відбіркових змагань на території України, для рейтингу можуть враховуватися результати собаки, отриманні на заходах рангу САСІТ за кордоном.

 

5. Порядок відбору капітана та фігуранта команди

5.1 Кандидатів у капітани та фігуранти збірної команди пропонує Комісія з робочих якостей, спорту та кьорунгу КСУ з остаточним затвердженням Президентом КСУ та Головним тренером збірної команди України з ІПО.

5.2 При виборі капітана збірної команди перевага надається претендентові, який підготував спортсменів, які увійшли до основного складу збірної команди, і який володіє високими діловими та організаційними якостями.

5.3 При виборі фігуранта до збірної команди враховуються досвіт роботи кандидата, професіоналізм, кількість і якість підготовлених собак, успішна особиста участь у змаганнях та авторитет серед спортсменів.

6. Вирішення спірних питань

6.1 Усі спірні питання, пов’язані з формуванням складу збірної’ ко¬манди України з ІПО для участі у Чемпіонаті Світу МКФ з ІПО повинні бути вирішені не пізніше, ніж за 10 днів до подання заявки на Чемпіонат Світу МКФ з ІПО.

6.2 Усі рішення, прийняті пізніше цього терміну, будуть вважатися недійсними. Відносно осіб, винних у зриві делегування збірної команди України з ІПО для участі у Чемпіонаті Світу МКФ з ІПО після остаточного затвердження складу збірної команди, будуть застосовані дисциплінарні заходи.